Personalia - Kinderkine Charlotte

Kinderkine Charlotte
Kinderkine Charlotte
Ga naar de inhoud

Personalia


Charlotte Van Den Haute (°1993)Ik heb mijn opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie afgerond met als afstudeerrichting Pediatrische kinesitherapie. Daar mijn passie in het werken met kinderen met leermoeilijkheden ligt, heb ik bijkomend de Universitaire Postgraduaatsopleiding Psychomotorische therapie bij kinderen gevolgd.
Deze opleiding bevatte tevens een cursus Sherborne. Dit is een bewegingspedagogiek die naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, ook doelstellingen op sociaal en affectief-emotioneel vlak beoogt, zoals relaties leren aangaan met anderen en het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel.
Ook heb ik onderricht gekregen in Typ10, een leuke methode om blind te leren typen.
Ik heb ervaring met circus- en judotechnieken. Dit zijn leuke manieren om om te gaan met beweging, die de motoriek te verbeteren, en bovendien kinderen zelfvertrouwen geven. Fijnmotorisch ben ik bezig met onder meer diverse naaitechnieken, hetgeen ook kan ingezet worden in de therapie


Diploma’s en bijscholingen

• (2022) Cursus Dr. Schleip : Fascia as a sensory and emotional organ. - Gehele Klinische & Wetenschappelijke studie
• (2022) Cursusdag Fascia as a sensory and emotional organ : practical applications and hands-on technics in physiotherphysiotherapeutic or manuel practice. - Gehele Permanente vorming
• (2021) Workshop statisch spalken Lomed (NL)
• (2021) Workshop orficast Lomed (NL)
• (2021) Cursus Executieve functies bij kinderen
• (2020) Cursus Hypermobiliteit: hoe pak je dit aan? Een kinesitherapeutische blik op hypermobiliteit en hypermobiliteit gerelateerde aandoeningen
• (2019) Cursus respiratoire kinesitherapie onder (bege-)leiding van auscultatie (postiaux)
• (2019) Global learning conference Madrid by The Ehlers Danlos Society
• (2019) Cursus motorische follow-up, diagnostiek en behandeling van ex-prematuren
• (2019) Cursus Elastisch therapeutisch tapen bij kinderen
• (2018) Cursus asinotherapie
• (2018) Basiscursus Sherborne
• (2017-2018) Postgraduaatsopleiding Psychomotorische therapie bij kinderen (Universiteit Gent)
• (2018) Typ10 cursus
• (2017) Master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie afstudeerrichting pediatrie (Universiteit Gent)

Gustaaf Van der Steenstraat 10
1750 Lennik
+32 (0)477682600
Terug naar de inhoud